2012-05-10

Mitt tal igår utanför Ikeda station i "Propaganda den 9:de" av Artikel 9-grupp i Ikeda. (Ursprungligen på japanska.)
Hej! Jag heter Telesa eller OKAU Junpe och bor i Ueikeda.

Barn kan inte välja de omständigheter de lever i. De värsta omständigheterna för barn är väl krig. Människor blir mördade i krig. I krig mördar vuxna barn eller så tvingar vuxna barn att mörda andra.

Några politiska partier försöker nu att förändra Japans konstitution. Artikel 9 i konstitutionen säger att vi japaner inte ska starta krig och inte ska ha militära styrkor. Att förändra Artikel 9 betyder att vi skulle ha militära styrkor och kunna starta krig.

Japan krigade och invaderade länder i Asien för bara cirka 70 - 80 år sedan.

Att reagera till andra länders beväpning och beväpna sig själv är väl en attityd som själv leder till krig.

Förra månaden försökte Nordkorea skjuta upp en satellit, och Japan ansåg att raketen var en robot och förberedde sig att skjuta ner den och reagerade militärt. Men Japan skjuter upp satelliter också. Dessutom har Japan Den fundamentala lagen om rymden som nämner förhållandet mellan rymdforskning och "säkerhet", och den nuvarande regeringen försöker förändra lagen om Japans myndighet för rymdfart och vill radera frasen om rymdforskning "bara för fredliga syften". De vill att rymdforsknings syfte uppenbarligen också ska kunna vara militärt. Det är Japan som är farligt. Japan samarbetar med USA, den största militärmakten i världen, och köper vapen för en summa av mer än fyra biljoner yen årligen. Det här landet vill att rymdforsknings syfte också ska kunna vara militärt. De vill ha Lagen om bevarande av hemligheter, som möjliggör att straffa inte bara statliga tjänstemän som har avslöjat statliga hemligheter utan också även journalister som har försökt övertala dem att avslöja. Detta land vill förändra sin konstitution som innehåller Artikel 9 som säger att det inte ska starta krig. Vad tycker de andra länder om det? Att bara förebrå till exempel Nordkorea utan att tänka på hur vi själva beter oss är väl själviskt.

Det är cirka 70 år sedan det sista kriget som Japan deltog i. Men jag tycker inte att det har blivit fred sedan dess. Japan har anslutit sig till en militär alians med USA. I Japan finns USA:s militära baser och de används av USA:s militära styrkor i krig.

Man säger om företag att det gäller att kunna tävla internationellt. Men ekonomi har med överlevnad att göra och tävlingar kan leda till att andra blir hotade. Företag har jagat efter billig arbetskraft och har expanderat utomlands, men är det nödvändigtvis någonting bra?

I skolor är lärarna nu tvingade att sjunga nationalsången som kan anses ha någonting med kriget att göra, och barnen ser att lärarna tvingas sjunga - en sådan dum sak gör bland andra TORU HASHIMOTO.

De säger att det är viktigt att lyda sina chefer. Men jag tycker att det är i det militära att ett sådant tankesätt betonas. Soldaterna lydde sina chefer och mördade människor i kriget.

Dödsstraff har man fortfarande här i landet, och staten kan mörda människor.

Jag tycker att allt detta inte är bra omständigheter för barn.

Barn behöver revoltera.

Barn behöver vara arga mot hur det är i det nuvarande samhället.

För att barn ska kunna revoltera måste krig eller vapenkonflikter absolut undvikas eller hejdas. Det är väl det minsta man kan och borde göra för barnen som vuxen.
(Texten reviderades efter korrigeringen på lang-8 http://lang-8.com/181775/journals/1473381 .)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skicka en kommentar 「感想を送る」

Kommentera som: Välj profil … 「感想を書いたら…」

Namn/webbadress 「お名前(あればホームページアドレスも)」( Fortsätt 「続ける」、Redigera 「編集する」)
Anonymt 「匿名」

Publicera 「投稿」
Förhandsgranska 「前もって見る」Skicka en kommentar =
"Sendi komenton"

Kommentera som: Välj profil … = "Komenti kiel: Elektu profilon …"

Namn/webbadress = "Nomo/Retadreso"
(Fortsätt = "Daŭri"; Redigera = "Redakti")
Anonymt = "Anonime"


Publicera = "Publikigi"
Förhandsgranska = "Antaŭmontri"ni'o zoi suve'e Skicka en kommentar suve'e du lo du'u benji lo pinka

i zoi suve'e Kommentera som: Välj profil … suve'e du lo du'u pinka fi ma

i zoi suve'e Namn/webbadress suve'e du lo du'u ciska lo cmene ju lo kibypapryjudri
(to zoi suve'e Fortsätt suve'e du lo du'u ranji
i zoi suve'e Redigera suve'e du lo du'u galfi lo ba'o se ciska toi)
i zoi suve'e Anonymt suve'e du lo du'u ciska no cmene

i zoi suve'e Publicera suve'e du lo du'u benji lo pinka
i zoi suve'e Förhandsgranska suve'e du lo du'u pu'o lo nu benji kei catlu lo do pinka noi ba'o se ciskaaya oyo Skicka en kommentar oyotie eyo uyu o emise akuniepenso uyutie

aya oyo Kommentera som: Välj profil … oyotie eyo uyu akuniepenso a anke esisu uyutie

aya oyo Namn/webbadress oyotie eyu uyu asama uyo iwa atemaniankihonialante olioka uyotie uyutie
aya oyo Fortsätt oyotie eyo uyu o entule uyutie
aya oyo Redigera oyotie eyo uyu o esisu onka uyutie
aya oyo Anonymt oyotie eyo uyu lo asama uyutie

aya oyo Publicera oyotie eyo uyu o emito uyutie
aya oyo Förhandsgranska oyotie eyo uyu o ese uniose aniemito uyutie