2013-07-01

(*・x・)ノ~~~♪

池田市いけだしからします。

Jag flyttar från Ikeda.

Mi transloĝos de la urbo Ikeda.

.i .ai mi gasnu lo nu la .ikedan. noi tcadu cu se basti fi lo za'i se xabju