2011-01-27

Japans moms

Japans moms är nu 5% på alla varor inklusive livsmedel. Regeringen tänker nu att en höjning av momsen är nödvändig.

"Påstående" i tidningen Akahata (en tidning som ges ut av det Japanska Kommunistiska Partiet) den 21 januari var bra.  Där konstaterar man att vad statsministern Kan Naoto säger är "lögnaktigt."

("Påstående" är artikel som presenterar diverse olika politiska påståenden. "Skatt och välfärd - beror inte på momsen!" var dagens titel. http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-21/2011012101_05_1.html )

Författaren måste vara så ledsen över att en sådan bruten logik gäller. Det är jag med.

Moms ska ha införts i syfte till att förbättra välfärden. Men faktum är att kostnader för den naturliga ökningen (Japan har blivit mer och mer fullt med äldre människor, så att kostnader för välfäden har ökats) av välfärden har minskats sedan moms infördes.

Varför använder man moms för välfärden?

Moms är inte alls en rättvis skatt. Ju mindre ens inkomst är, desto större är skattens värde .

Stora företag, som kan höja priset för ökning på moms betalar verkligen ingenting. Men små och medelstora företag som säljer till stora företag kan tvingas att betala själva för ökningen på moms.

Summan på statens inkomst av moms och summan på minskningen av statens inkomst från beskattning av företag är ungefär samma.

Allt det där fick jag veta först när jag läste Akahata.

Jag, som hade varit van vid moms sedan jag började bli medveten om min omgivning, visste heller inte att det fanns en organisation som heter "Gruppen för avskaffning av moms", förrän jag började prenumerera  på tidningen Akahata för tre år sedan.

Frågan är hur man tolkar siffrorna. Men det är ett faktum, att arbetares årsinkomst nu minskar, medan stora företags behållna inkomst (inklusive egendom som kan omsättas i pengar) ökar. Det är ett faktum, att japanska företags kostnader för socialförsäkringar är mycket små i jämförelse med européiska företags kostnader. Det är också ett faktum, att företagsskatt visserligen är 40, 69%, men regeringens politik är vänlig mot stora företag. (Akahata rapporterar - "'40% för företag är högt', men i praktiken 12% för Sony och 16% för Sumitomo Kagaku" http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-06-24/2010062401_01_1.html )


Förresten är en märkvärdig artikel i tidningen den 22 "'Gruppen för reformering av Osaka' - Ta bort dekalen, så blir det 'Liberaldemokratiska partiet'". Matumoto Tosiaki som är en kandidat från "Grupp för reformering av Osaka" i valet i Osaka delar ut reklam, och "på hans reklam och kuverter har dekaler med partinamn klistrats fast. När man tar bort dekalerna, så finns bokstäverna "Liberaldemokratiska partiet". 

(Liberaldemokratiska partiet förlorade regeringsmakten i riksdagsvalet 2009. "Gruppen för reformering av Osaka" är ett nytt parti varav 90 % av medlemmarna var i Liberaldemokratiska partiet i fjol.)

Bilderna där var jätteroliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skicka en kommentar 「感想を送る」

Kommentera som: Välj profil … 「感想を書いたら…」

Namn/webbadress 「お名前(あればホームページアドレスも)」( Fortsätt 「続ける」、Redigera 「編集する」)
Anonymt 「匿名」

Publicera 「投稿」
Förhandsgranska 「前もって見る」Skicka en kommentar =
"Sendi komenton"

Kommentera som: Välj profil … = "Komenti kiel: Elektu profilon …"

Namn/webbadress = "Nomo/Retadreso"
(Fortsätt = "Daŭri"; Redigera = "Redakti")
Anonymt = "Anonime"


Publicera = "Publikigi"
Förhandsgranska = "Antaŭmontri"ni'o zoi suve'e Skicka en kommentar suve'e du lo du'u benji lo pinka

i zoi suve'e Kommentera som: Välj profil … suve'e du lo du'u pinka fi ma

i zoi suve'e Namn/webbadress suve'e du lo du'u ciska lo cmene ju lo kibypapryjudri
(to zoi suve'e Fortsätt suve'e du lo du'u ranji
i zoi suve'e Redigera suve'e du lo du'u galfi lo ba'o se ciska toi)
i zoi suve'e Anonymt suve'e du lo du'u ciska no cmene

i zoi suve'e Publicera suve'e du lo du'u benji lo pinka
i zoi suve'e Förhandsgranska suve'e du lo du'u pu'o lo nu benji kei catlu lo do pinka noi ba'o se ciskaaya oyo Skicka en kommentar oyotie eyo uyu o emise akuniepenso uyutie

aya oyo Kommentera som: Välj profil … oyotie eyo uyu akuniepenso a anke esisu uyutie

aya oyo Namn/webbadress oyotie eyu uyu asama uyo iwa atemaniankihonialante olioka uyotie uyutie
aya oyo Fortsätt oyotie eyo uyu o entule uyutie
aya oyo Redigera oyotie eyo uyu o esisu onka uyutie
aya oyo Anonymt oyotie eyo uyu lo asama uyutie

aya oyo Publicera oyotie eyo uyu o emito uyutie
aya oyo Förhandsgranska oyotie eyo uyu o ese uniose aniemito uyutie